Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website.

Op de inhoud van de website met de daarin opgenomen teksten, beelden, geluiden,  alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten van de door Astrid Ike aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens, berusten bij Astrid Ike.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Astrid Ike aan de samenstelling van genoemde website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Astrid Ike geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De informatie op www.astridike.nl waaronder deze juridische informatie, wordt  regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Astridike.nl