Angst

Angst kent verschillende gradaties: zo kunt u zich ergens of bij bepaalde mensen niet op het gemak voelen, is er een gevoel van onrust en onbehagen, bent u (over)bezorgd of dreigt er gevaar en slaat de angst om in paniek. Bij angst zorgt het lichaam ervoor dat er een waakhond wakker wordt (het sympathisch zenuwstelstel) gemaakt dat u in staat brengt om te vechten of te vluchten van deze angst.

Angst gaat vaak gepaard met een verhoogde hartslag en bloeddruk, duizeligheid, droge mond, pijn in de borst, misselijkheid, kortademigheid en hoofdpijn. Dit kan al gebeuren bij angstige gedachten en herinneringen. Als dit gevoel te lang aanhoudt en angst niet meer kan worden geneutraliseerd, grijp dan tijdig in.

Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander...

lees verder

Teamcoaching

Soms kunnen conflicten de overhand krijgen binnen een team, management team of binnen een organisatie waardoor de samenwerking in gedrang komt: verborgen agenda’s, het niet komen tot oplossingen...

lees verder

Mediation in Arbeidszaken

Mediation wordt vaak door bedrijfsartsen (STECR richtlijn), werkgevers of werknemers ingezet bij arbeidsconflicten en/of verstoorde arbeidsverhoudingen. Mediation bij arbeidsconflicten kan de volgende...

lees verder

Vertrouwenspersoon

  De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het optreden als...

lees verder

Astridike.nl