Arbeidsconflicten

Bij veel arbeidsconflicten staat de arbeidsrelatie maar ook het persoonlijk welzijn van de medewerkers of leidinggevende op het spel. Te denken valt aan: conflicten tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, re-integratie van de zieke werknemer exitmediation, meerpartijenconflicten en collectieve conflicten tussen bijvoorbeeld ondernemingsraden of directies. Conflicten kunnen medewerkers demotiveren en het plezier in hun werk vergallen. Vaak ontstaan ze als een werknemer of een groep werknemer zich gefrustreerd of gedwarsboomd voelt. Conflicten bestaan vaak uit meerdere kwesties: normen & waarden, omgangsvormen, niet behulpzaam zijn, ontstaan van subgroepjes, het “op de man spelen”, het geven van steken onder water, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over het takenpakket of verantwoordelijkheid, miscommunicatie (m.n. emailverkeer), botsende ego’s, arbeidsvoorwaarden etc.

Een organisatie is dan gebaat bij mediation of een andere vorm van conflichantering. Mediation kan de volgende uitkomsten hebben: Herstel van de relatie tussen beide partijen of binnen het team; reïntegratie elders in het bedrijf; reïntegratie bij een andere werkgever of het verbreken van de arbeidsverhouding.

Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander...

lees verder

Teamcoaching

Soms kunnen conflicten de overhand krijgen binnen een team, management team of binnen een organisatie waardoor de samenwerking in gedrang komt: verborgen agenda’s, het niet komen tot oplossingen...

lees verder

Mediation in Arbeidszaken

Mediation wordt vaak door bedrijfsartsen (STECR richtlijn), werkgevers of werknemers ingezet bij arbeidsconflicten en/of verstoorde arbeidsverhoudingen. Mediation bij arbeidsconflicten kan de volgende...

lees verder

Vertrouwenspersoon

  De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het optreden als...

lees verder

Astridike.nl