Hoge werkdruk

Je voelt je niet langer opgewassen tegen bepaalde situaties. Je werkt steeds vaker over om het werk af te krijgen, je hebt geen grip meer op je werk, je hoofd zit vol en je kan geen nee zeggen. Het gaat maar door en door en door. Pauzes worden overgeslagen en je hebt nog weinig plezier en je werk.

Stress krijgt uiteindelijk de overhand. Je kan niet meer voldoen aan de eisen van jouw omgeving of die je jezelf ten doel stelt. Hoge eisen stellen aan jezelf is goed, zolang je er plezier en voldoening aan beleeft. Wanneer je geen grip meer hebt op de situatie, wordt het tijd voor ontspanning, het “nee” leren zeggen en het herformuleren van persoonlijke doelstellingen.

 

Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander...

lees verder

Teamcoaching

Soms kunnen conflicten de overhand krijgen binnen een team, management team of binnen een organisatie waardoor de samenwerking in gedrang komt: verborgen agenda’s, het niet komen tot oplossingen...

lees verder

Mediation in Arbeidszaken

Mediation wordt vaak door bedrijfsartsen (STECR richtlijn), werkgevers of werknemers ingezet bij arbeidsconflicten en/of verstoorde arbeidsverhoudingen. Mediation bij arbeidsconflicten kan de volgende...

lees verder

Vertrouwenspersoon

  De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het optreden als...

lees verder

Astridike.nl