Ontslagbegeleiding

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst is een gunstige afwikkeling die recht doet aan de belangen voor zowel werkgever als werknemer wenselijk. Mediation vormt tijdens dit beëindigingsproces een belangrijk instrument. Er zijn vaak meer en creatievere oplossingen mogelijk voor de wijze van uit elkaar gaan dan alleen maar strijden over standpunten, recht en ontslagvergoedingen.

 

Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander...

lees verder

Teamcoaching

Soms kunnen conflicten de overhand krijgen binnen een team, management team of binnen een organisatie waardoor de samenwerking in gedrang komt: verborgen agenda’s, het niet komen tot oplossingen...

lees verder

Mediation in Arbeidszaken

Mediation wordt vaak door bedrijfsartsen (STECR richtlijn), werkgevers of werknemers ingezet bij arbeidsconflicten en/of verstoorde arbeidsverhoudingen. Mediation bij arbeidsconflicten kan de volgende...

lees verder

Vertrouwenspersoon

  De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het optreden als...

lees verder

Astridike.nl