Ruzie of conflict

Ruzies zijn vervelend, zeker als ze te lang duren en te veel energie kosten. Soms wil je gelijk hebben, soms wil je dat de ander je hoort en soms wil je iets bereiken of een bepaald punt maken. Wanneer je vindt dat je onrechtvaardig wordt behandeld of als je je niet serieus voelt genomen of als je vindt dat je geen respect krijgt. Bedenk dan wat dit conflict met je doet. Wil je er gezamenlijk uitkomen? Is dat nog mogelijk? Wat is je eigen aandeel?

Binnen conflicten zijn er verschillende gradaties: heel vaak kom je er zelf prima uit, soms wil je je gelijk en wordt het geschil van bovenaf beslecht door bijvoorbeeld een rechter. En in bepaalde situaties heb je begeleiding nodig van een mediator, iemand die buiten het conflict staat en jouw situatie en die van de ander begrijpt, iemand die je de gelegenheid geeft om jouw kant van het verhaal te vertellen zonder een oordeel te vellen en je inzicht en handvatten geeft om eruit te komen en om samen tot een acceptabele situatie te komen.

Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander...

lees verder

Teamcoaching

Soms kunnen conflicten de overhand krijgen binnen een team, management team of binnen een organisatie waardoor de samenwerking in gedrang komt: verborgen agenda’s, het niet komen tot oplossingen...

lees verder

Mediation in Arbeidszaken

Mediation wordt vaak door bedrijfsartsen (STECR richtlijn), werkgevers of werknemers ingezet bij arbeidsconflicten en/of verstoorde arbeidsverhoudingen. Mediation bij arbeidsconflicten kan de volgende...

lees verder

Vertrouwenspersoon

  De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het optreden als...

lees verder

Astridike.nl