Stress

Stress is het resultaat van het langdurig onder hoge spanning  functioneren. U voelt zich niet langer opgewassen in drukke situaties, terwijl bepaalde taken voorheen met gemak gedaan werden. Bij stress is er een verstoorde balans tussen de eisen van de omgeving (of de eigen lat die hoog wordt gelegd) en de vaardigheden en capaciteiten van uzelf.

Ieder mens reageert anders op stress, daar waar de ene persoon zich gespannen voelt ervaart de ander stress als motiverend. Langdurige stress is voor niemand goed en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is verstandig om te leren ontspannen: meditatie en ademhalingsoefeningen willen vaak al een beetje helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander...

lees verder

Teamcoaching

Soms kunnen conflicten de overhand krijgen binnen een team, management team of binnen een organisatie waardoor de samenwerking in gedrang komt: verborgen agenda’s, het niet komen tot oplossingen...

lees verder

Mediation in Arbeidszaken

Mediation wordt vaak door bedrijfsartsen (STECR richtlijn), werkgevers of werknemers ingezet bij arbeidsconflicten en/of verstoorde arbeidsverhoudingen. Mediation bij arbeidsconflicten kan de volgende...

lees verder

Vertrouwenspersoon

  De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het optreden als...

lees verder

Astridike.nl