Tarieven en vergoedingen

Voor informatie omtrent de tarieven verzoek ik je vriendelijk om contact met mij op te nemen via email of telefoon. Voor zowel particulieren als bedrijven wordt een tarief op maat afgesproken. Deze afspraken worden voor aanvang besproken en vastgelegd. Voor particulieren zonder werk, stem ik af op beschikbaar budget.

Sessies worden door diverse zorgverzekeraars (deels of geheel) vergoed in hun aanvullende polissen. Vermeld hierbij de volgende gegevens voor Astrid Ike mediation & counselling:

ABvC (Beroepsvereniging) lidcode: 117194

AGB code zorgverlener: 900-44971

AGB code praktijk: 90 (0) 53646

Zorgverlenersoort: Genezers

Coulance regeling

Bij zorgverzekeraars die niet vermeld worden kan een coulance verzoek worden ingediend. Een voorbeeldbrief kan worden aangevraagd bij mijn praktijk.  De vergoedingen vallen onder “kortdurende psychosociale hulp” of “alternatieve geneeswijze”. NB dit geeft geen garantie tot vergoeding.

Bedrijven

In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden.

Voor het re-integreren vanuit een uitkering of na ziekteperiode, zijn vaak budgetten beschikbaar. E.e.a. is te lezen bij de Wet Poortwachter. Informeer jezelf hierover.

Astridike.nl