Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander perspectief te plaatsen, door te brainstormen en te sparren, door het verleden af te sluiten en te werken aan de toekomst, door te repareren wat stuk is gegaan en vooral ook te koesteren wat nog intact is. Immers, langdurige stress en andere psychosomatische klachten hebben serieuze consequenties voor de gezondheid. Binnen het bedrijfsleven zorgen deze factoren voor een hoog ziekteverzuim. Coaching en counselling kan worden ingezet wanneer medewerkers ziek zijn of stress gerelateerde klachten hebben.

 

Counselling wordt vaak door de zorgverzekeraar vergoed.

Astridike.nl