Uw situatie

Mensen vragen om hulp omdat zij te maken hebben met conflicten, ruzies, twijfels, frustraties, angst of zorgen. Deze worden vaak “problemen” genoemd: ze veroorzaken emotionele verwarring en bezorgen slapeloze nachten. Probleemsituaties ontstaan in de omgang met onszelf, met anderen en met de omstandigheden waar we in ons leven mee te maken krijgen.

Laat de problemen niet de overhand krijgen. Ontspan en geniet, ook al zijn het korte momenten, neem de tijd voor jezelf, stop met ruzie maken als er geen einde aan lijkt te komen. Zoek tijdig hulp. Dat geeft niets, beschouw het leven als een reis, want tijdens een reis, wordt een plattegrond ook geraadpleegd.

Hiernaast treft u een overzicht aan van de situaties waarbij ik u van dienst kan zijn.

Astridike.nl