Preventie ziekteverzuim

Zowel de ARBO wet als de Wet verbetering Poortwachter sturen aan op terugdringen van verzuim en het bevorderen van gezondheid.

Het zorgen voor gezonde medewerkers voorkomt onnodig hoge kosten veroorzaakt door ziekteverzuim. Energieke en gemotiveerde mensen zorgen voor betere resultaten. Individuele begeleiding waarbij medewerkers kunnen sparren met een coach buiten het werk om draagt bij aan het psychosociaal welbevinden. Succeservaringen en fouten maken kan iedereen overkomen. Het zich bewust worden van eigen kwaliteiten en zwakheden om daar uiteindelijk in bepaalde situaties mee te leren omgaan zal tot meer rendement voor de medewerker zorgen. In een aantal sessies zal ik met de medewerker sparren om zodoende verzuim terug te dringen.

 

Coaching en counselling

Individuele begeleiding door coaching of counselling bij stress en burnout geeft de mogelijkheid om weer balans in moeilijke tijden en grip op een probleemsituatie te krijgen: door zaken in een ander...

lees verder

Teamcoaching

Soms kunnen conflicten de overhand krijgen binnen een team, management team of binnen een organisatie waardoor de samenwerking in gedrang komt: verborgen agenda’s, het niet komen tot oplossingen...

lees verder

Mediation in Arbeidszaken

Mediation wordt vaak door bedrijfsartsen (STECR richtlijn), werkgevers of werknemers ingezet bij arbeidsconflicten en/of verstoorde arbeidsverhoudingen. Mediation bij arbeidsconflicten kan de volgende...

lees verder

Vertrouwenspersoon

  De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: Het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het optreden als...

lees verder

Astridike.nl